Grupy początkujące ćwiczą, ale nabory do nich trwają !