18.10.20 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Puławy)

Fragmenty Centurianek: Maja Błażejewska i Monika Downar.